eoa logo Γραμματοσειρά: Greek English

Εισαγωγή  


Καλώς ορίσατε στο Σύστημα Αναζήτησης Οπτικοακουστικού Υλικού του ΕΟΑ

Από την απλή ή σύνθετη Αναζήτηση, μπορείτε να περιηγηθείτε στις ψηφιοποιημένες συλλογές του ΕΟΑ και στην τεκμηρίωση των οπτικοακουστικών έργων που τις απαρτίζουν. Οι συλλογές του ΕΟΑ εκτείνονται χρονικά σε όλο σχεδόν τον ελληνικό 20ο αιώνα, περιλαμβάνοντας οπτικοακουστικό υλικό για γεγονότα και πρόσωπα που διαμόρφωσαν την ιστορική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητας της χώρας. Η ψηφιοποίηση, η τεκμηρίωση και η παροχή πρόσβασης στις συλλογές σκοπό έχουν να τους προσδώσουν έναν νέο κύκλο ζωής στη δημόσια σφαίρα, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους από κάθε ενδιαφερόμενο. Συγχρόνως, να συνεισφέρει αποφασιστικά στη διατήρηση της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς ως κοινό ιστορικό παρελθόν, αλλά και στη διάχυσή της στον παγκόσμιο οπτικοακουστικό χάρτη.

Προσβάσιμες συλλογές

Το ΕΟΑ θέτει σταδιακά σε διαδικτυακή πρόσβαση μεγάλο μέρος των συλλογών του. Σε αυτή τη φάση διαδικτυακής πρόσβασης στο οπτικοακουστικό υλικό του ΕΟΑ περιλαμβάνονται ταινίες Επικαίρων από το 1944 μέχρι το 1981, οι οποίες ανήκουν στην συλλογή "Ελληνικά Επίκαιρα" όπως και μέρος από την ενότητα "Αμοντάριστα Επίκαιρα", από την περίοδο 1982-1996.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προγραμματίζεται να προστεθούν ταινίες από τη “Συλλογή Ντοκιμαντέρ”.

Ταινίες Επικαίρων

Τα Επίκαιρα ήταν συνήθως δεκάλεπτες ενημερωτικές ταινίες με δέκα (κατά μέσο όρο) επιμέρους θέματα, που συνόδευαν το πρόγραμμα των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων. Ήδη από την περίοδο του μεσοπολέμου και σε όλη τη δεκαετία του 1950 η εμφάνιση των Επικαίρων ήταν τακτική αλλά ακανόνιστη, ενώ από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 η παραγωγή τους γινόταν σε δεκαπενθήμερη βάση. Από το 1967 μέχρι και το 1977 έφτασε να είναι εβδομαδιαία, ενώ έκτοτε μέχρι το 1982 (οπότε και ουσιαστικά παύει η διευρυμένη δημόσια προβολή τους) πάλι εμφανίζονταν σποραδικά. Στην πλειονότητά τους, τα θέματά τους κάλυπταν δραστηριότητες της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, την προβολή του εκάστοτε κυβερνητικού έργου, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικά νέα, ενώ συχνά φιλοξενούσαν και διεθνή νέα. Έχοντας έναν κύκλο ζωής πριν και παράλληλα με την έλευση της τηλεόρασης, οι ταινίες Επικαίρων έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικό κινηματογραφικό είδος και ως πολύτιμη ιστορική πηγή, που αποτύπωσε ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητας των λαών στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα.

Τεκμηρίωση

Η τεκμηρίωση των οπτικοακουστικών έργων επιχειρεί να υποστηρίξει την αξιοποίησή τους από την πλευρά των χρηστών. Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ιστορική ακρίβεια, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατά το δυνατόν πλήρη ταυτοποίηση των γεγονότων, των ημερομηνιών, των τόπων και των προσώπων που περιλαμβάνονται στις ταινίες, πράγμα που απαιτεί ειδικές ιστορικές γνώσεις, χρονοβόρα βιβλιογραφική έρευνα και προσεκτική περιγραφή.

Η τεκμηρίωση των ταινιών στηρίζεται σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα, τα οποία απορρέουν από το «Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης» που συνέταξε το Τμήμα Αρχειοθέτησης, Καταλογογράφησης & Τεκμηρίωσης, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιεχομένου του ΕΟΑ. Η ομάδα που -ύστερα από εκπαίδευση- συμμετέχει στην εκπόνησή της αποτελείται από ειδικευμένους επιστήμονες σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους του 20ου αιώνα, όσο το δυνατόν έμπειρους στις ιδιαιτερότητες του οπτικοακουστικού υλικού.

Από μεθοδολογική άποψη, η διαδικασία κινείται τόσο προς την τεκμηρίωση της ταυτότητας κάθε ταινίας, όσο και ειδικότερα προς τις επιμέρους νοηματικές της ενότητες, τα θέματα που την αποτελούν, συλλέγοντας τις αναγκαίες πληροφορίες που συνεισφέρουν στην άρτια περιγραφή τους. Προς τούτο, χρησιμοποιείται ένα ερευνητικό σχήμα που υπαγάγει τα γεγονότα κάθε θέματος στα κλασικά ιστοριογραφικά ερωτήματα «Τι; Ποιος; Πού; Πότε;», ώστε να οριστεί και περιγραφεί το κάθε γεγονός, να εντοπιστούν ο χώρος και ο χρόνος που συνέβη, τα κύρια πρόσωπα που εμφανίζονται στην εικόνα. Ως γενική αρχή, η τεκμηρίωση περιγράφει ό,τι εμφανίζονται στην εικόνα και εμμένει στα περιεχόμενα αυτής χωρίς αξιολογικές κρίσεις ή ερμηνεία και χωρίς να είναι δέσμια του σπηκάζ των ταινιών.

Η όλη διαδικασία της τεκμηρίωσης υπόκειται συνεχώς σε τακτικούς ελέγχους, για το λόγο αυτό άλλωστε ζητήθηκε η βοήθεια έγκυρων ακαδημαϊκών στον δειγματοληπτικό έλεγχο της τεκμηρίωσης. Επιπλέον, η γλωσσική επιμέλεια των κειμένων ανατέθηκε σε έμπειρους επιμελητές που συγχρόνως είναι ιστορικοί οι ίδιοι, ώστε να έχουν εποπτεία του υλικού και να μπορέσουν να αποτελέσουν ένα ακόμα φίλτρο ελέγχου και ορθότητας.

Επικοινωνία

Η τεκμηρίωση των τόσο πλούσιων σε ιστορία έργων έφτασε σε ένα συγκεκριμένο βαθμό ανάλυσης, που πιστεύουμε ότι διευκολύνει λειτουργικά τη θέαση και την αξιοποίηση του υλικού από την πλευρά των χρηστών. Ωστόσο, η τεκμηρίωση τέτοιου είδους οπτικοακουστικών συλλογών είναι μια αέναη διαδικασία που διαρκώς φωτίζει τα περιεχόμενά τους, καθώς κάθε εξέταση προσθέτει επιπλέον κομμάτια στο παζλ της ιστορικής αξίας τους.

Στο σημείο αυτό, στηριζόμαστε και στη δική σας συμμετοχή σας. Παρακαλούμε θερμά να επικοινωνείτε μαζί μας στο γνωστοποιώντας μας τις παρατηρήσεις σας σε οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο, τις υποδείξεις σας και τις προτάσεις σας, πράγμα που θα κάνει πιο αποτελεσματική τη δική μας προσπάθεια.

Απλή αναζήτηση

Προσάψτε στις λέξεις τα σύμβολα * για πολλαπλό και ? για μονό χαρακτήρα αναπλήρωσης (wildcard). Προσάψτε ~ για προσεγγιστική αναζήτηση.
Το οπτικοακουστικό υλικό του ΕΟΑ προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχεται μόνο για προσωπική χρήση στην οποία δε συμπεριλαμβάνεται η ανάρτησή του σε ιστοτόπο στο διαδίκτυο χωρίς προηγούμενη άδεια.
Audiovisual material on this site is protected by copyright laws and is only provided for personal use which does not include re-publishing to other web sites without previous permission from HeNAA.
 ©Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο. All rights reserved._