eoa logo Γραμματοσειρά: Greek English

Βοήθεια  


Τεχνικές πληροφορίες arrow | Δομή της πληροφορίας arrow | Οδηγίες χρήσης arrow

Τεχνικές πληροφορίες

Τεχνικές Απαιτήσεις

Ο ιστότοπος (website) έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί κατά το μέγιστο εφικτό τα πρότυπα του w3c consortium, με αποτέλεσμα να λειτουργεί με την πλειοψηφία των web browsers (φυλλομετρητών) και λειτουργικών συστημάτων.
Για την πρόσβαση στον ιστότοπο απαιτούνται:
 • Ένας σύγχρονος και ενημερωμένος web browser. Ο ιστότοπος έχει δοκιμαστεί επιτυχώς με Internet explorer 8, Firefox 3, Safari 3+, Chrome 3.0, Opera 10.10
 • το flash player plugin Απαιτείται έκδοση 9.0.115.0 (12/2007) ή νεώτερη
 • ευρυζωνική σύνδεση, τουλάχιστον 500Kbps
 • σε περίπτωση που έχετε εγκαταστήσει firewall που περιορίζει τις εξερχόμενες από εσάς συνδέσεις (outgoing), πρέπει να ανοίξετε τα ports 80 (HTTP) και 1935 (RTMP).
Για οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας αναλυτικά το πρόβλημα που παρουσιάζεται, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματός σας.

Ψηφιοποιημένο υλικό

Μέρος του ψηφιοποιημένου υλικού είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό μέσω του παρόντος ιστοτόπου σε ποιότητα κατάλληλη για το διαδίκτυο. Το υλικό του αρχείου είναι αποθηκευμένο σε ρυθμούς από 90Mbps έως 16Gbps. Τα ψηφιακά αρχεία βίντεο που παρέχονται μέσω του διαδικτύου είναι στα 450Kbps συμπιεσμένα κατά το πρότυπο MPEG-4 Part 10 (H.264, AVC). Το πρότυπο επιλέχθηκε για τη μετάδοση στο internet γιατί αφενός παρέχει πολύ καλή συμπίεση και αποτελεί standard του ISO και της ITU και αφετέρου διότι υπάρχουν ήδη διαθέσιμοι players για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα.

Το ψηφιοποιημένο υλικό που προέρχεται από φυσικά μέσα που βρίσκονταν σε κακή κατάσταση (σύνδρομο του ξυδιού, γρατζουνιές, θόρυβος κλ.π) απαιτεί για την ίδια ποιότητα αναπαραγωγής σημαντικά μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας (bitrate). Επομένως στα 450Kbps ενδέχεται η εικόνα τέτοιου φθαρμένου υλικού να εμφανίζεται υποδεέστερη. Η παλαιότητα μεγάλου μέρους του υλικού του ΕΟΑ και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμα ψηφιακή αποκατάσταση είναι ο λόγος για τον οποίο δε διατίθεται το υλικό σε ακόμα χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης στο διαδίκτυο.

Δομή της πληροφορίας

Η τεκμηρίωση του αρχειακού υλικού είναι δομημένη σε δύο επίπεδα: το τεκμήριο και τα θέματα. Κάθε τεκμήριο μπορεί να απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα θέματα. Σε κάθε τεκμήριο δύναται να υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα, ήχοι και εικόνες που συμπληρώνουν την τεκμηρίωση.

Λόγω της διαφορετικής φύσης του υλικού που τεκμηριώνεται, ο καθορισμός της μονάδας τεκμηρίου γίνεται με σημασιολογικά κριτήρια που αφορούν το περιεχόμενο και όχι με βάση τα φυσικά μέσα στα οποία περιέχεται. Για παράδειγμα, μία ταινία επικαίρων αποτελεί ένα τεκμήριο και οι επιμέρους εννοιολογικές της ενότητες (αθλητικά, πολιτικά, μόδα, κλπ) αποτελούν θέματα του τεκμηρίου.

Κάθε τεκμήριο, κάθε θέμα και κάθε συνοδευτικό υλικό έχει τα δικά του πεδία τεκμηρίωσης, τα οποία στο σύνολό τους είναι πάνω από 200. Όσα από αυτά αφορούν το ευρύ κοινό και για όσα υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες εμφανίζονται στον ιστότοπο.

Κάθε τεκμήριο και κάθε θέμα έχει τον δικό του μοναδικό αριθμό/κωδικό. Πριν από τους αριθμούς τεκμηρίων υπάρχει το γράμμα "D" και πριν από τους αριθμούς θεμάτων το γράμμα "T". Παράδειγμα: θέμα T10009.

Εάν θέλετε να σημειώσετε ένα θέμα προκειμένου να το ξαναβρείτε εύκολα στην αναζήτηση ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ερωτήσεις ή για την προμήθεια του υλικού σε υψηλότερη ποιότητα, μπορείτε να αναφερθείτε στο υλικό χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τεκμηρίου και θέματος.


Οδηγίες χρήσης

Αναζήτηση

Η αναζήτηση χωρίζεται σε γρήγορη και σύνθετη. Η σύνθετη αναζήτηση επιτρέπει την εισαγωγή περισσότερων κριτηρίων για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να εισάγετε περισσότερα κριτήρια (φίλτρα) αναζήτησης από κάθε είδος πατώντας στο σύμβολο (+). Μπορείτε να επιλέξετε από το μικρό μενού τον τρόπο λειτουργίας των κριτηρίων:
 • AND: (ΚΑΙ) το κριτήρια ικανοποιούνται ταυτόχρονα
 • OR: ( Ή ) αρκεί να ικανοποιείται οποιοδήποτε από τα κριτήρια
 • ΝΟΤ: (ΚΑΙ ΟΧΙ) θα εξαιρούνται αποτελέσματα που ικανοποιούν το κριτήριο
Επιπλέον ισχύουν τα εξής:
 • Οι τόνοι και τα κεφαλαία αγνοούνται
 • Οι ημερομηνίες στα πεδία που δέχονται ημερομηνίες μπορούν να είναι της μορφής 21/12/1950 ή να απαρτίζονται μόνο το έτος π.χ. 1950
 • Η αναζήτηση ψάχνει πλήρεις λέξεις ανεξαρτήτως της σειράς που τις εισάγετε. Εάν θέλετε προσεγγιστική αναζήτηση χρησιμοποιείστε τα σύμβολα * για πολλαπλό και ? για μονό χαρακτήρα αναπλήρωσης (wildcard). Προσάψτε ~ στο τέλος λέξης για προσεγγιστική αναζήτηση. Χρησιμοποείστε " " γύρω από τις λέξεις για ακριβή αναζήτηση φράσης.

Εμφάνιση αποτελεσμάτων - βίντεο

Μετά την επιλογή θέματος από τη λίστα αποτελεσμάτων, εμφανίζεται το τεκμήριο στο οποίο ανήκει το επιλεγμένο θέμα καθώς και η λίστα των υπολοίπων θεμάτων του τεκμηρίου, εάν διαθέτει θέματα. Μπορείτε να δείτε την τεκμηρίωση και το βίντεο (εάν είναι διαθέσιμο) των θεμάτων πατώντας στη χαρακτηριστική εικόνα του θέματος ή στο βελάκι αναπαραγωγής. Η περιγραφή του επιλεγμένου θέματος εμφανίζεται πάνω αριστερά, ενώ κάτω εμφανίζεται η γενική περιγραφή του τεκμηρίου.

Σημείωση:

 • Εάν ένα τεκμήριο βρίσκεται υπό τεκμηρίωση, εμφανίζονται μόνο οι τίτλοι τεκμηρίων και θεμάτων
 • Ενδέχεται να μην εμφανίζεται βίντεο αλλά μόνο η τεκμηρίωση σε υλικό για το οποίο δεν υπάρχουν τα κατάλληλα δικαιώματα
 • Μέρος του υπό τεκμηρίωση υλικού δεν εμφανίζεται στο διαδίκτυο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία τεκμηρίωσης, το υλικό γίνεται σταδιακά προσβάσιμο στο ευρύ κοινό.

Αποθήκευση αποτελεσμάτων

Δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει το εικονίδιο ενός καλαθιού. Πατώντας το εικονίδιο, προστίθεται το αντίστοιχο θέμα σε μια λίστα στο κάτω μέρος της σελίδας. Εάν εγγραφείτε στο website μπορείτε αφενός να αποθηκεύσετε το καλάθι, αφετέρου να δημιουργήσετε πολλά καλάθια με τίτλους της επιλογής σας από το μενού "τα καλάθια μου" που θα εμφανιστεί μετά την πρόσβαση στο σύστημα.

Valid HTML 4.01 Transitional

Το οπτικοακουστικό υλικό του ΕΟΑ προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχεται μόνο για προσωπική χρήση στην οποία δε συμπεριλαμβάνεται η ανάρτησή του σε ιστοτόπο στο διαδίκτυο χωρίς προηγούμενη άδεια.
Audiovisual material on this site is protected by copyright laws and is only provided for personal use which does not include re-publishing to other web sites without previous permission from HeNAA.
 ©Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο. All rights reserved._